Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:23
-00:40:52
+00:37:30
5258 934
40 / 50
-00:15:01
+00:24:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii