Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:38
-00:37:32
+00:36:18
6985 2039
K50 : 57
30 / 40
-00:22:07
+00:26:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii