Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:19
-00:47:35
+00:33:21
6608 1744
270 / 348
-00:33:05
+00:25:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii