Anna Wojtacka

Baxter Polska Sp. z o. o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:49:30
-00:54:40
+00:19:10
1521 115
K30 : 64
2
73 / 438
-00:41:04
+00:08:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii