Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:07
-00:47:47
+00:33:09
6557 1713
231 / 311
-00:29:48
+00:29:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii