Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:27
-00:46:48
+00:31:34
4227 3648
89 / 136
-00:25:20
+00:22:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii