Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:38
-00:34:16
+00:46:40
8622 2987
164 / 168
-00:06:11
+00:43:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii