Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:55:52
-00:52:23
+00:25:59
2735 2470
30 / 86
-00:37:17
+00:16:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii