Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:14
-00:46:40
+00:34:16
6860 1895
242 / 311
-00:28:41
+00:30:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii