Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:31
-00:45:23
+00:35:33
7169 2079
98 / 128
-00:17:41
+00:31:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii