Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:39
-00:43:15
+00:37:41
7641 2373
104 / 126
-00:19:15
+00:29:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii