Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:01:37
-00:48:17
+00:32:39
6447 4792 1
227 / 311
-00:30:18
+00:29:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii