Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:28
-00:14:16
+00:18:01
1549 1549
76 / 105
-00:09:30
+00:17:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii