Marta Warmuz

ACCENTURE
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:59:04
-00:50:50
+00:30:06
5611 1246 29
195 / 311
-00:32:51
+00:26:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii