Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:24:27
-00:24:17
+00:08:00
62 62
1 / 14
-00:15:01
00:54:50
-00:55:04
+00:25:52
3954 604
52 / 111
-00:27:11
+00:16:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii