Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:37
-00:44:38
+00:33:44
4645 717
96 / 135
-00:34:21
+00:25:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii