Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:49
-00:49:05
+00:31:51
6222 1543
89 / 126
-00:25:05
+00:23:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii