Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:06
-00:39:48
+00:41:08
8190 2701
287 / 311
-00:21:49
+00:37:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii