Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:47
-00:44:07
+00:36:49
7432 2247
264 / 311
-00:26:08
+00:33:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii