Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:02
-00:36:52
+00:44:04
8459 2873
297 / 311
-00:18:53
+00:40:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii