Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:19:21
-00:28:54
+00:49:28
6332 4865
79 / 86
-00:13:48
+00:39:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii