Maria Mizak

BORÓWKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:28:48
-00:31:29
+00:12:11
488 488 2
28 / 94
-00:13:48
+00:07:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii