Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:59
-00:31:11
+00:42:39
7975 2618
K30 : 1237
349 / 373
-00:16:07
+00:38:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii