Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:30
-00:36:24
+00:44:32
8493 2896
339 / 356
-00:08:40
+00:37:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii