Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:26
-00:28:51
+00:14:49
903 903
11 / 19
-00:06:16
+00:08:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii