Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:52
-00:33:25
+00:10:15
251 251
8 / 81
-00:29:45
+00:03:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii