Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:12
-00:27:05
+00:16:35
1201 1201
56 / 79
-00:10:22
+00:12:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii