Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:10
-00:33:12
+00:39:49
7089 2325
K30 : 1093
311 / 340
-00:17:01
+00:34:11
01:07:37
-00:36:33
+00:37:17
7194 2151
K30 : 1046
334 / 389
-00:18:29
+00:29:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii