Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:56
-00:23:21
+00:20:19
1648 1648
8 / 9
-00:01:08
+00:07:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii