Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:07
-00:16:37
+00:15:40
1129 1129
2 / 11
-00:14:37
+00:03:19
00:34:40
-00:25:37
+00:18:03
1425 1425
5 / 9
-00:03:24
+00:05:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii