Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:56
-00:33:43
+00:37:44
3819 1123
K40 : 245
170 / 189
-00:18:19
+00:31:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii