Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:07
-00:36:47
+00:44:09
8463 2877
73 / 76
-00:09:51
+00:31:45
01:11:24
-00:24:25
+00:41:28
9278 2461
94 / 100
-00:10:06
+00:34:09
01:12:59
-00:33:35
+00:43:22
7984 1901
100 / 107
-00:21:34
+00:34:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii