Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:14
-00:42:40
+00:38:16
7753 2435
313 / 348
-00:28:10
+00:30:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii