Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:24
-00:33:53
+00:09:47
205 205
11 / 94
-00:16:12
+00:05:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii