Ewa Chreścionko

LKS Omega Kleszczów
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:16:57
-00:31:47
+00:00:30
3 3 1
1 / 105
-00:27:01
00:17:36
-00:42:41
+00:00:59
3 3 1
1 / 101
-00:29:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii