Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:44
-00:33:33
+00:10:07
234 234
17 / 79
-00:16:50
+00:06:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii