Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:09
-00:27:08
+00:16:32
1191 1191
47 / 81
-00:08:11
+00:09:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii