Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:27:38
-00:32:39
+00:11:01
333 333
1 / 9
-00:17:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii