Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:52
-00:28:25
+00:15:15
987 987
39 / 78
-00:08:36
+00:09:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii