Olga Pietrzak

Rodzina w komplecie
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:27:03
-00:17:07
+00:56:43
8579 3023
K20 : 967
2
263 / 263
+00:55:37
01:15:07
-00:34:47
+00:46:09
8598 2969 1
255 / 262
-00:15:32
+00:44:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii