Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:12
-00:26:05
+00:17:35
1352 1352
54 / 81
-00:07:08
+00:10:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii