Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:40
-00:33:37
+00:10:03
226 226
14 / 94
-00:15:56
+00:05:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii