Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:20
-00:44:34
+00:36:22
7343 2185
296 / 356
-00:16:50
+00:29:32
00:32:26
-00:27:51
+00:15:49
1073 1073
45 / 81
-00:08:54
+00:08:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii