Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:46
-00:47:29
+00:30:53
4066 3525
170 / 260
-00:28:20
+00:22:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii