Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:21
-00:40:54
+00:37:28
5252 4323
215 / 260
-00:30:05
+00:32:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii