Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:35:07
-00:25:10
+00:18:30
1498 1498
64 / 79
-00:08:27
+00:14:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii