Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:29:53
-00:30:24
+00:13:16
651 651
25 / 81
-00:11:27
+00:06:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii