Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:22
-00:36:57
+00:36:41
5285 1711
K30 : 696
219 / 255
-00:26:08
+00:31:08
01:06:05
-00:43:49
+00:37:07
7526 2300
305 / 348
-00:29:19
+00:29:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii