Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:56
-00:47:58
+00:32:58
6516 4827
230 / 311
-00:29:59
+00:29:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii