Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:38
-00:35:16
+00:45:40
8581 2958
305 / 311
-00:17:17
+00:42:21
00:37:40
-00:22:37
+00:21:03
1699 1699
70 / 78
-00:02:48
+00:15:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii